Jakim sposobem funkcjonują przemysłowe systemy wentylacji oraz kurtyny powietrzne?

Są takie specjalizacje, które model biznesowy
swojej aktywności mają oparty na
kolosalnej skali
działalności,
dużych
obrotach oraz związanej z tym
wybitnie niskiej
marży zysku. Tak działa zdecydowana większość hiper oraz
supermarketów. Jest tam duży
obrót, sprzedają
mnóstwo
towarów, jednakowoż
jednostkowy zysk jest
niezwykle mały. A
zyski biorą się tylko ze skali działania.

Taka sytuacja
sprawia, iż każdy spadek obrotów jest dla sklepu, czy
wręcz całej sieci
niezwykle
niebezpieczny, szczególnie, jeśli
jest to stała tendencja. A
gigantyczna konkurencja, jaka
panuje w tej branży powoduje, że
niemalże nie jest możliwe, żeby
podnosić ceny bez konsekwencji utraty części
kontrahentów. Wskutek tego także
managerowie sieci marketów
gigantyczną wagę przywiązują do
kosztowej kwestii swej aktywności.

Dbają najzwyczajniej w świecie o to wszystko, co
wytwarza w sklepie wydatki i myślą o
tym, jak można uczynić, aby były
one niższe. Specyfika działalności, jaka jest
nastawiona na długotrwałe działania, sprawia, że opłaca
się ponosić kosztowne nawet inwestycje, jeśli
gwarantują one w długim przedziale czasowym obniżenie
wydatków działania. Bo tutaj również działa
rezultat skali. Każde
pionierskie rozwiązanie,
jakie może się przyczynić do oszczędności jest najpierw testowane, a potem wprowadzane do wszystkich
obiektów – przetestuj wyciągi tłuszczowe.
W ostatnich czasach tak właśnie dzieje się z sprzętami,
jakie przyczyniają się do redukcji kosztów energii.

Szczególnie
na znaczeniu zyskują kurtyny powietrzne. To urządzenia
popularne od dawna,
jednak zyskujące na
znaczeniu tak w rzeczy samej to od niedawna. A sklepy są
świetnymi
miejscami, gdzie mogą one przyczynić się do obniżenia kosztów. Bo hala
sklepu to
duża powierzchnia,
jaka musi być ogrzewana. I przeważnie jest dużo
wejść i bram, które
nieraz są otwierane przez
klientów i wózki dowożące towar. I w
trakcie zimowych miesięcy w czasie każdego takiego
otwarcia, z pomieszczenia ucieka
ogrom
ciepła, jakie jest bezpowrotnie tracone. A to właśnie
dzięki kurtynom zostaje ono zatrzymane w
obiektu oraz temperatura nie ulega zmianie.

Powiązane publikacje