Kto powinien studiować budownictwo?

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej polska gospodarka stanęła przed możliwością szybkiego rozwoju. Wszelcy przedsiębiorcy mieli nadzieję na polepszenie warunków życia, na podwyższenie zatrudnienia, na porządne kontrakty oraz zarobki. Niestety, korzystna passa trwała dosyć krótko, pytanie, czy nie umieliśmy poradzić sobie z właściwą koniunkturą, stworzyć przepisów prawnych, pozwalających na szybki rozwój gospodarki, czy były to działania celowe.

Żaden rząd nie potrafił dostosować wielu spraw, stworzyć nowelizacji przepisów, dostosować ich do aktualnych pragnień. I tak skończył się boom w wielu branżach gospodarki, włącznie z budownictwem, które jest jedną z najistotniejszych gałęzi gospodarki w dowolnym kraju. Ożywienie na rynku budowlanym panowało jeszcze do EURO 2012, jednak już wtenczas wolno było usłyszeć głosy, że nie ma trafnego wsparcia państwa, iż firmy budowlane rozpoczynają posiadać kolosalne komplikacje finansowe w związku ze szkodliwymi metodami płatności, szczególnie, kiedy robią takie inwestycje, jak geocomposite.

Okazało się, że rzeczywiście, brak możliwości wyegzekwowania zapłaty, niespójne przepisy skarbowe, wzrost kosztów osobowych, podniesienie podatków na materiały budowlane, spowodowały regres budownictwa – wiele osób straciło pracę, dużo firm budowlanych upadło, a dużo planowanych inwestycji nawet centralnych odsunęło się do bliżej ogólnikowej przyszłości. Niestety, stworzony przez nas rząd nie wyciągnął jak dotąd z tej złej sytuacji żadnych wniosków, pewno udając, że wszystkiemu jest winien kryzys.

Powiązane publikacje